Sleva na Evropskou ligu UEFA

Využijte slevu 5 % na vypůjčení vozidla v celé Evropě.

Ať už se chystáte na nějaký zápas, nebo na delší výpravu, společnost Enterprise Rent-A-Car fanoušky podporuje a udělá vše pro to, aby jim cestu co nejvíce usnadnila.

  • Sleva platí pro všechny fanoušky fotbalu a Evropské ligy UEFA
  • Sleva je přijímána na všech zúčastněných pobočkách v městských čtvrtích a na letištích v Evropě
  • Nabídka platí pouze pro výpůjčky s koncem platnosti do úterý 1. června 2021 (včetně)

Smluvní podmínky

1. Uvedete-li při rezervaci referenční zákaznické číslo UELFANS, získáte po dobu trvání rezervace vypůjčení vozidla (výpůjčního období) v rámci této nabídky nárok na 5% slevu ze základní sazby za pronájem vozidla, která se vztahuje pouze na denní sazby za vypůjčení splatitelné okamžitě nebo později.

2. Tato nabídka je dostupná ve zúčastněných pobočkách společnosti Enterprise Rent-A-Car v Evropě a na Blízkém východě. Před provedením rezervace danou pobočku kontaktujte a ověřte, zda se této nabídky účastní.

3. Tato nabídka platí pro všechny rezervace provedené dne 31. 8. 2019 nebo později a výpůjční období končící před datem 1. 6. 2021 a nevztahuje se na výpůjční období delší než 27 dní.

4. Tato nabídka se vztahuje na všechny třídy vozidel dostupné v době rezervace.

5. Všem řidičům musí být alespoň 25 let. Řidiči ve věku 25 až 29 let si mohou vypůjčit vozidlo třídy A až F, mini MPV nebo jakoukoli dodávku. Pro všechny ostatní třídy vozidel musí být řidiči ve věku 30 let nebo starší, pokud místní zákony nestanovují jiná povolení. V závislosti na zemi vypůjčení mohou platit také další věková omezení a poplatky za mladého řidiče.

6. Není-li uvedeno jinak, nevztahuje se tato nabídka na žádné další poplatky, včetně volitelného pojištění spoluúčasti, poplatků za jednosměrné vypůjčení, poplatků za palivo, poplatků za dalšího nebo mladého řidiče a pronájmu dodatečných položek, mimo jiné včetně dětských sedaček, sněhových řetězů, střešních nosičů a navigačních pomůcek.

7. Služba vyzvednutí a odevzdání vozidla podléhá zeměpisným omezením. Další informace vám poskytne pobočka půjčovny.

8. Tato nabídka je omezena dostupností vozidel a nelze ji využít ve spojení s žádnou jinou promoakcí, zlevněnou sazbou ani s předchozími nebo stávajícími rezervacemi.

9. Tato nabídka a tyto smluvní podmínky jsou doplňkem, nikoli jakoukoli náhradou podmínek smlouvy k vaší výpůjčce, která obsahuje důležitá ustanovení týkající se pronájmu všech vozidel a která pro výpůjčku i nadále platí v celém svém rozsahu.

10. Tato nabídka a tyto smluvní podmínky a jakýkoli spor nebo nárok, který z nich vyplývá nebo s nimi souvisí, podléhají zákonům Spojeného království. Návrhy na zahájení soudního řízení v souvislosti s touto nabídkou a těmito smluvními podmínkami lze podávat u soudů ve Spojeném království. Máte-li občanství v Evropské unii, můžete podat návrh k zahájení soudního řízení v souvislosti s touto nabídkou a těmito smluvními podmínkami buď soudu ve Spojeném království, nebo u soudu v členském státě Evropské unie, jehož jste občanem.

11. Jako na spotřebitele se na vás budou vztahovat všechna závazná ustanovení vyplývající ze zákonů země, ve které máte občanství. Nic v těchto smluvních podmínkách, včetně výše uvedeného odstavce, nemá vliv na vaše práva vyplývající ze zmíněných závazných ustanovení, podle kterých se můžete jako spotřebitel řídit.

12. Je důrazně doporučeno, abyste se obeznámili s dopravními předpisy v cílové zemi pronájmu. Další informace vztahující se k zemím Evropské unie jsou k dispozici na adrese

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm

13. Tato nabídka je propagována společností Enterprise Rent-A-Car UK Limited (Enterprise House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9FB), která provozuje značky Enterprise, National a Alamo.