MILNÍKY

1957

Vybavený sedmi vozidly a tušením, že zákazníci dobře přijmou novou koncepci půjčování automobilů, zakládá Jack Taylor společnost Executive Leasing Company v St. Louis.

1957