Sezónní nabídky


U společnosti Enterprise najdete ty nejlepší ceny, ať už cestujete kamkoli na světě!

5% sleva na nabídku Podzimní dobrodružství

Chtěli byste si prodloužit léto? Tak proč si nyní nezarezervujete nabídku Podzimní dobrodružství u společnosti Enterprise? S naší akční nabídkou můžete vyrazit na cestu a objevovat vše, co vám společnost Enterprise nabízí. Díky naší rozsáhlé nabídce vozidel, která zahrnuje kompaktní vozidla, SUV a luxusní modely, určitě najdete vozidlo, které bude vyhovovat vašim potřebám. Nabízíme 5% slevu na vypůjčení vozidla mezi 13. červnem až 15. zářím ve 26 zemích. Díky tomu na své dovolené ušetříte ještě více! Tak proč čekat? Proveďte rezervaci nyní a užijte si výhody této úžasné nabídky, než bude příliš pozdě. Díky našemu snadnému procesu rezervace a vynikajícím zákaznickým službám můžete odpočívat, užívat si výlet a vědět, že jste v dobrých rukou.

List of Participating Countries

Arménie

Rakousko

Belgie

Bosna

Bulharsko

Chorvatsko

Dánsko

Faerské ostrovy

Finsko

Řecko

Maďarsko

Island

Itálie

Kosovská republika

Lotyšsko 

Litva 

Norsko

Polsko

Rumunsko

Srbsko

Slovinsko

Jižní Afrika

Švédsko

Švýcarsko

Turecko 

Smluvní podmínky

 

 1. Tato nabídka vás opravňuje k využití pouze 5% slevy ze základní sazby za pronájem vozidla [na základě nejlepší denní sazby za vypůjčení v době rezervace na webových stránkách] na dobu rezervace vozidla (výpůjčního období).
 2. Tato nabídka platí v zúčastněných pobočkách Enterprise Rent-A-Car v Albánii, Arménii, Rakousku, Belgii, Bosně, Bulharsku, Chorvatsku, Dánsku, Faerských ostrovech, Finsku, Řecku, Maďarsku, Islandu, Itálii, Kosovské republice, Lotyšsku, Litvě, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Jižní Africe, Švédsku, Švýcarsku a Turecku. 
 3. Nabídka se vztahuje na všechny rezervace učiněné mezi 13. červnem a 15. zářím a výpůjční lhůty mezi 1. zářím a 31. říjnem a nevztahuje se na výpůjční lhůty delší 28 dní. 
 4. Tato nabídka se vztahuje na všechny třídy vozidel dostupné v době rezervace.
 5. Každý řidič musí splňovat požadavky na minimální věk země vyzvednutí vozidla. Pravidla se liší v každé zemi a jsou pro vás k dispozici online během provádění rezervace.
 6. Není-li uvedeno jinak, nevztahuje se tato nabídka na žádné další poplatky, včetně volitelného pojištění spoluúčasti, poplatků za jednosměrné vypůjčení, poplatků za palivo, poplatků za dalšího nebo mladého řidiče a pronájmu dodatečných položek, mimo jiné včetně dětských sedaček, sněhových řetězů, střešních nosičů a navigačních pomůcek. 
 7. Služba vyzvednutí a odevzdání vozidla podléhá zeměpisným omezením. Další informace vám poskytne pobočka půjčovny. 
 8. Máte právo bezplatně zrušit rezervaci kdykoli do zahájení výpůjční lhůty. Pokud již o výpůjčku nemáte zájem, žádáme vás o zrušení výpůjčky před zahájením výpůjční lhůty.
 9. Tato nabídka je omezena dostupností vozidel a nelze ji využít ve spojení s žádnou jinou promoakcí, zlevněnou sazbou ani s předchozími nebo stávajícími rezervacemi. 
 10.  Tato nabídka a tyto smluvní podmínky jsou doplňkem, nikoli jakoukoli náhradou podmínek smlouvy k vaší výpůjčce, která obsahuje důležitá ustanovení týkající se pronájmu všech vozidel a která pro výpůjčku i nadále platí v celém svém rozsahu. 
 11.  Tato nabídka a její podmínky spolu s jakýmikoli spory či nároky, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisí, podléhají zákonům Spojeného království. Máte-li občanství v Evropské unii, můžete podat návrh k zahájení soudního řízení v souvislosti s touto nabídkou a těmito smluvními podmínkami buď soudu ve Spojeném království, nebo u soudu v členském státě Evropské unie, jehož jste občanem.
 12.  Jako na spotřebitele se na vás budou vztahovat všechna závazná ustanovení vyplývající ze zákonů země, ve které máte občanství.  Nic v těchto smluvních podmínkách, včetně výše uvedeného odstavce, nemá vliv na vaše práva vyplývající ze zmíněných závazných ustanovení, podle kterých se můžete jako spotřebitel řídit.
 13.  Je důrazně doporučeno, abyste se obeznámili s dopravními předpisy v cílové zemi pronájmu. Další informace vztahující se k zemím Evropské unie jsou k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm. 
 14.  Tato promoakce je nabízena společností Enterprise Rent-A-Car UK Limited, Enterprise House, Vicarage Road, Egham, Surrey, TW20 9FB