Za hranice Prahy

Navštivte lázeňské město a kapli plnou kostí.


Jako jedno z historických center Evropy zažila Praha za posledních tisíc let výrazné kulturní zvraty. Díky těmto změnám dnes tvoří fascinující cíl, který pro většinu turistů z celého světa patří mezi pět míst, jež v Evropě nemohou vynechat. Až se tohoto jedinečného města nabažíte, můžete se odsud vydat na zajímavý jednodenní výlet.

St. Barbara's church in Kutná Hora