Vize 20/20

V roce 2010 jsme oznámili svůj závazek snížit naši spotřebu energie i náklady o 20 procent za pět let. K tomuto datu se snížila spotřeba elektřiny o 16,5 procenta, a spotřeba zemního plynu klesla o 7,6 procenta.

Přečtěte si o programu Vize 20/20