Alternativní řešení sporů souvisejících se službou Zaplatit nyní

Smluvní podmínky služby Zaplatit nyní se řídí zákony České republiky.  „Vy“ jako zákazník můžete předložit jakýkoli spor nebo nárok, který vyplývá ze smluvních podmínek služby Zaplatit nyní a/nebo jakékoli smlouvy o rezervaci nebo s nimi souvisí, soudům vaší domácí jurisdikce nebo jiným soudům, jejichž jurisdikce se projednáváním těchto sporů zabývají.

Online platforma pro řešení sporů Evropské komise je dostupná na webu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost Enterprise Rent-A-Car UK Ltd. („My“/„Nás“) nevyužívá alternativního způsobu urovnání sporů.

Pokud jste spotřebitel a smlouva o rezervaci byla vypracována na území České republiky, máte možnost vyřešit případné spory, které ze smlouvy o rezervaci vyplývají nebo s ní souvisejí, mimosoudní cestou.  V případě sporu mezi námi a vámi, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou, můžete vy jako spotřebitel zahájit mimosoudní řízení k vyřešení sporu u stanoveného orgánu pro mimosoudní řešení sporů spotřebitelů.  Vyřešení sporů mimosoudní cestou neznamená vydání úředního rozhodnutí (jako je rozhodnutí soudu), ale představuje formu vyrovnání.  Příslušným orgánem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika, e-mail: adr@coi.cz, web https://www.coi.cz/en/information-about-adr/.